EU-aluekehitysrahastohankkeet

Hanke 1

Kiinan viennin edistäminen

Hankekoodi: A73622
Hankkeen nimi: Kiinan viennin kehittäminen
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Hanke alkoi 3.11.2017 ja päättyi 31.12.2018
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankkeen tarkoitus oli selvittää Vanajan Keksit Oy:n tuotteiden ja tuotekonseptin soveltuvuus Kiinan markkinoille. Hankkeella selvitettiin ko. markkinan toiminta, markkinamekanismit ja -rakenne sekä paneuduttiin yksityiskohtaisesti kaupan esteiden purkamiseen.

Hankkeen avulla haluttiin kartoittaa yksityiskohtaisesti tuotteen matka valmistajalta kuluttajalle eri vaiheineen ja ratkaista siinä mahdollisesti eteen tulevat ongelmat liittyen mm. tullaukseen ja logistiikkaan.

Hankkeeseen liittyen tehtiin SWOT-analyysi ja analysoitiin markkinatilanne erityisesti yhtiömme omien resurssien näkökulmasta. Hankkeella kartoitettiin myös kuluttajapreferenssejä ja -profiileja yksityiskohtaisen markkinastrategian pohjaksi.

Hankkeeseen on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston tukea 42 500 euroa.

Hanke 2

Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan (MENA) viennin kehittäminen

Hankekoodi: A73762
Hankkeen nimi: Lähi-Idän ja Pohjois-Afrikan (MENA) viennin kehittäminen
Toimintalinja: 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky
Erityistavoite: 2.1. PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen
Suunnitelman mukainen toteutusaika: Hanke alkoi 23.3.2018 ja päättyi 31.3.2019
Toiminnan tila: Toiminta päättynyt
Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Hankkeen tarkoitus oli selvittää Vanajan Keksit Oy:n tuotteiden ja tuotekonseptin soveltuvuus MENA-alueen markkinoilla. Hankkeella selvitettiin ko. kokonaismarkkinan erityispiirteitä ja pyrittiin löytämään markkina-alueet ja maat, joiden kysyntärakenne mahdollisimman hyvin vastaisi yhtiön toiminallisia edellytyksiä.

Hankkeen avulla haluttiin kartoittaa kysyntäkeskittymiä mahdollisimman tehokkaiden myynnillisten ja logististen ratkaisujen pohjaksi. Lisäksi analysoitiin kysyntää ja tarjontaa, riskejä, kilpailutilannetta ja mahdollisia kaupallisteknisiä uhkia. Hankkeella kartoitettiin myös kuluttajapreferenssejä ja -profiileja markkina- ja aluekohtaisten strategioiden luomisen pohjaksi.

Hankkeeseen on myönnetty Euroopan aluekehitysrahaston tukea 51 000 euroa.

VANAJAN KEKSIEN TUOTTEITA LÖYTYY MUUN MUASSA: